Impressum predstave

Dramatizacija

Mirjana Jelašac

Lutke i scenografija

Mirjana Jelašac

Kostimi lutaka

Lidija Škiljan

Glazba

Repa – narodna

Izvodi

Mirjana Jelašac