Impressum predstave

Dramatizacija

Mirjana Jelašac

Lutke

Mirjana Jelašac

Scenograf

Mirta Čakanić

Glazbena tema

Tomislav Jozić

Izvode

Sandra Ivanuš, Mirjana Jelašac

Udaraljke

Goran Gorše