Impressum predstave

Dramatizirala i osmislila

Mirjana Jelašac

Lutke i scena

Mirjana Jelašac

Glazba

Ennio Morricone

Igraju

Sandra Ivanuš, Zoran Kelava, Mirjana Jelašac