Impressum predstave

Tekst

Mirjana Jelašac
(prema priči ‘Tvrdoglavo mače” I. Bjeliševa)

Režija i lutke

Mirjana Jelašac

Glazba

Tomislav Jozić

Izvode

Natalija Gregorić, Mirjana Jelašac, Ksenija Štibohar