Impressum predstave

Obradila

Mirjana Jelašac

Lutke i scena

Zlatko Turković

Igraju

Sandra Ivanuš, Mirjana Jelašac

Glazbu odabrala i prilagodila

Vesna Faullend

Songovi

Mirjana Jelašac

Gitaristi

djeca Malog glazbenog ateljea