Impressum predstave

Dramatizacija

Mirjana Jelašac

Lutke i scenografija

Mirjana Jelašac

Krojački radovi

Lidija Škiljan

Izvodi

Mirjana Jelašac